SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Alulírott (szülő neve) szeretném, ha gyermekem a 2020/2021-es tanévben a Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola növendéke lenne.
A járványhelyzet elmúltával hivatalos jelentkezési lapot fogok kitölteni.

Szülő neve:

Gyermekem adatai:

Neve:

Anyja neve:

Születési hely:

Születési idő

Telefon:

E-mail cím:

Választott tanszak:

Zene

Tánc

Színjáték

Csengele, 2022.07.03.