Csengelei
Alapfokú
Művészeti
Iskola
2021. december 3. Ferenc
Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola
GALÉRIÁK
Félévi bemutató 2021.02.26.

Félévi bemutató 2021.02.26.

Félévi bemutató 2020

Félévi bemutató 2020

Újévi koncert 2020

Újévi koncert 2020

http://mafusz.hu/Oktatási Hivatalhttp://www.csengeleiinformaciok.hu/https://www.drama.hu/http://tancpedagogusok.hu/http://www.wasbeeasteurope.hu/https://mtasz.hu/
Alapító

 

 

A

 

Csengelei

 

Alapfokú Művészeti Iskola

 

Alapító okirata

2013.

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény neve:

Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola

 

Az intézmény székhelye:

6765 Csengele, Deák Ferenc u. 25.

Bankszámlaszáma: 11735005 - 20553407

Adószáma: 18269277 – 1 – 06

 

Bélyegzőlenyomatok:

 

 

 

 

Az intézmény emblémája:

Honlap: www.csami.hu

 

 

Alapító, fenntartó:

Főnix 2004 Művészetoktatási Alapítvány

Székhelye: 6728 Szeged, Hídverő u. 108.

Bírósági bejegyzés száma, kelte: Pk 60. 086/2004/3. Szeged, 2004. június 18.

Adószám: 18473133-1-06

Statisztikai számjele: 18473133-9133-569-06

 

Az intézmény típusa:

Alapfokú művészeti iskola

 

Alaptevékenysége:

Alapfokú művészetoktatás

- Államháztartási szakfeladatok rendje szerinti besorolása:

85203 Alapfokú művészetoktatás

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

852032 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín- és

bábművészeti ágban

- Államháztartás szakágazati rendje szerinti besorolása:

852020 Alapfokú művészetoktatás

 

Az oktatott művészeti ágak, tanszakok:

 

a) Zeneművészeti ág:

Kimenő rendszerben 2027-ig Felmenő rendszerben 2011-től:

- Furulya fafúvós tanszak:

- Trombita - Furulya

- Kürt rézfúvós tanszak:

- Tenor – Bariton - Trombita

- Harsona - Kürt

- Tuba - Harsona-Tenorkürt-Baritonkürt

- Tuba

b) Színművészeti ág:

Kimenő rendszerben 2027-ig Felmenő rendszerben 2011-től:

- Színjáték tanszak - Színjáték tanszak

 

c) Táncművészeti ág:

Kimenő rendszerben 2027-ig Felmenő rendszerben 2011-től:

- Társastánc tanszak - Társastánc tanszak

 

 

 

Az iskolai évfolyamok száma:

A törvényben meghatározottak szerinti eltérő évfolyamszámban. Minimum 6, maximum 12 évfolyam, előképző, alapfok és továbbképző évfolyam-szakaszolásban.

Az intézménybe a 2011/2012-es tanévtől kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni az alapfokú művészetoktatási intézményekben az új követelményeket, tantervi programokat. A rendelet hatálybalépését megelőzően folytatott képzések kifutó rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027-es tanévig be tudják fejezni.

 

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 240 fő

Zeneművészeten : 50 fő

Táncművészeten :140 fő

Színművészeten : 50 fő

 

Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személy.

 

Gazdálkodása:

Önállóan gazdálkodó nem költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi gazdasági ügyeit a megbízott könyvelőiroda végzi.

A Főnix 2004 Művészetoktatási Alapítvány biztosítja a művészetoktatási intézmény fenntartásához, működtetéséhez valamint az iskolában tanulók, dolgozók szellemi, fizikai képességének fejlesztéséhez szükséges anyagiakat.

 

A feladatellátásra szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:

 

Bérleti szerződések, megállapodások alapján rendelkezésre állnak a székhelyként és telephelyként megjelölt ingatlanok helyiségei, berendezési tárgyai, valamint a korábbi fenntartó – Czirok Zoltán – tulajdonát képező egyéb tárgyi eszközök és felszerelések.

A vagyon feletti rendelkezési jog a fenntartót – az alapítvány kuratóriumát – és a mindenkori iskolaigazgatót közösen illeti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záró rendelkezések:

 

A Csengelei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény jelen Alapító okiratát 2013. május 27-én fogadta el az iskola tantestülete, a fenntartó jóváhagyta, így az életbe lépett, ezzel egyidejűleg az intézmény előző Alapító okirata hatályát vesztette.

 

Jelen Alapító okirat érvényes mindaddig, amíg tartalma megfelel a jogszabályokban foglaltaknak, vagy a fenntartó és az intézményvezető a változtatás mellett nem dönt.

 

A jelen Alapító okirat életbelépéséhez a fenntartó elfogadó határozata és jóváhagyása szükséges.

 

 

Csengele, 2013. május 27.

 

 

Czirok Zoltán

igazgató

 

Függelék

 

1. Az intézményben ellátott tevékenységek maximált létszámmal együtt:

 

a.) székhely: Csengele, Deák Ferenc u. 25.

 

- alapfokú művészetoktatás, ezen belül

zeneművészeti ág 50 fő

- alapfokú művészetoktatás, ezen belül

táncművészeti ág

szín- és bábművészeti ág 190 fő

 

 

Összes alap normatíva igényjogosultságot megalapozó létszám: 240 fő

 

 

2. Kiegészítő normatívák felhasználására jogosult létszám:

 

a) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása: 3 fő

b) Osztályfőnöki pótlék : 5 fő

c) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok: 240 fő