Csengelei
Alapfokú
Művészeti
Iskola
2024. április 23. Béla
Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola
GALÉRIÁK
Tavaszköszöntő bál

Tavaszköszöntő bál

Félévi bemutató 2022.02.09.

Félévi bemutató 2022.02.09.

Félévi bemutató 2021.02.26.

Félévi bemutató 2021.02.26.

http://mafusz.hu/Oktatási Hivatalhttp://www.csengeleiinformaciok.hu/https://www.drama.hu/http://tancpedagogusok.hu/http://www.wasbeeasteurope.hu/https://mtasz.hu/
Alapító

 

 

A

 

Csengelei

 

Alapfokú Művészeti Iskola

 

Alapító okirata

2013.

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény neve:

Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola

 

Az intézmény székhelye:

6765 Csengele, Deák Ferenc u. 25.

Bankszámlaszáma: 11735005 - 20553407

Adószáma: 18269277 – 1 – 06

 

Bélyegzőlenyomatok:

 

 

 

 

Az intézmény emblémája:

Honlap: www.csami.hu

 

 

Alapító, fenntartó:

Főnix 2004 Művészetoktatási Alapítvány

Székhelye: 6728 Szeged, Hídverő u. 108.

Bírósági bejegyzés száma, kelte: Pk 60. 086/2004/3. Szeged, 2004. június 18.

Adószám: 18473133-1-06

Statisztikai számjele: 18473133-9133-569-06

 

Az intézmény típusa:

Alapfokú művészeti iskola

 

Alaptevékenysége:

Alapfokú művészetoktatás

- Államháztartási szakfeladatok rendje szerinti besorolása:

85203 Alapfokú művészetoktatás

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

852032 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín- és

bábművészeti ágban

- Államháztartás szakágazati rendje szerinti besorolása:

852020 Alapfokú művészetoktatás

 

Az oktatott művészeti ágak, tanszakok:

 

a) Zeneművészeti ág:

Kimenő rendszerben 2027-ig Felmenő rendszerben 2011-től:

- Furulya fafúvós tanszak:

- Trombita - Furulya

- Kürt rézfúvós tanszak:

- Tenor – Bariton - Trombita

- Harsona - Kürt

- Tuba - Harsona-Tenorkürt-Baritonkürt

- Tuba

b) Színművészeti ág:

Kimenő rendszerben 2027-ig Felmenő rendszerben 2011-től:

- Színjáték tanszak - Színjáték tanszak

 

c) Táncművészeti ág:

Kimenő rendszerben 2027-ig Felmenő rendszerben 2011-től:

- Társastánc tanszak - Társastánc tanszak

 

 

 

Az iskolai évfolyamok száma:

A törvényben meghatározottak szerinti eltérő évfolyamszámban. Minimum 6, maximum 12 évfolyam, előképző, alapfok és továbbképző évfolyam-szakaszolásban.

Az intézménybe a 2011/2012-es tanévtől kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni az alapfokú művészetoktatási intézményekben az új követelményeket, tantervi programokat. A rendelet hatálybalépését megelőzően folytatott képzések kifutó rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027-es tanévig be tudják fejezni.

 

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 240 fő

Zeneművészeten : 50 fő

Táncművészeten :140 fő

Színművészeten : 50 fő

 

Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személy.

 

Gazdálkodása:

Önállóan gazdálkodó nem költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi gazdasági ügyeit a megbízott könyvelőiroda végzi.

A Főnix 2004 Művészetoktatási Alapítvány biztosítja a művészetoktatási intézmény fenntartásához, működtetéséhez valamint az iskolában tanulók, dolgozók szellemi, fizikai képességének fejlesztéséhez szükséges anyagiakat.

 

A feladatellátásra szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:

 

Bérleti szerződések, megállapodások alapján rendelkezésre állnak a székhelyként és telephelyként megjelölt ingatlanok helyiségei, berendezési tárgyai, valamint a korábbi fenntartó – Czirok Zoltán – tulajdonát képező egyéb tárgyi eszközök és felszerelések.

A vagyon feletti rendelkezési jog a fenntartót – az alapítvány kuratóriumát – és a mindenkori iskolaigazgatót közösen illeti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záró rendelkezések:

 

A Csengelei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény jelen Alapító okiratát 2013. május 27-én fogadta el az iskola tantestülete, a fenntartó jóváhagyta, így az életbe lépett, ezzel egyidejűleg az intézmény előző Alapító okirata hatályát vesztette.

 

Jelen Alapító okirat érvényes mindaddig, amíg tartalma megfelel a jogszabályokban foglaltaknak, vagy a fenntartó és az intézményvezető a változtatás mellett nem dönt.

 

A jelen Alapító okirat életbelépéséhez a fenntartó elfogadó határozata és jóváhagyása szükséges.

 

 

Csengele, 2013. május 27.

 

 

Czirok Zoltán

igazgató

 

Függelék

 

1. Az intézményben ellátott tevékenységek maximált létszámmal együtt:

 

a.) székhely: Csengele, Deák Ferenc u. 25.

 

- alapfokú művészetoktatás, ezen belül

zeneművészeti ág 50 fő

- alapfokú művészetoktatás, ezen belül

táncművészeti ág

szín- és bábművészeti ág 190 fő

 

 

Összes alap normatíva igényjogosultságot megalapozó létszám: 240 fő

 

 

2. Kiegészítő normatívák felhasználására jogosult létszám:

 

a) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása: 3 fő

b) Osztályfőnöki pótlék : 5 fő

c) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok: 240 fő